Mindfulness - An introduction with Jon Kabat-ZinnNu har vår film ”Mindfulness – An Introduction with Jon Kabat-Zinn” visats fler än 100 000 ggr! Filmen är en föreläsning som mindfulnesspionjären Jon Kabat-Zinn höll på Oslo Universitet 2011. Jon berättar om utmaningar och möjligheter med mindfulnessträning, om forskning och hur detta förhållningssätt kan transformera både oss som individer och samhället i stort.
Se gärna filmen, dela vidare och välkommen att prenumerera på vår YouTube-kanal!