Röster om

blad
Mindfulness Academy Scandinavia drivs av Johan Bergstad, leg psykolog och mindfulnesslärare. Här är några röster från kurser, föreläsningar mm:

*

”Vi hade en fantastiskt fin dag tillsammans med Johan på vårt företag. Förutom sin stora erfarenhet inom mindfulness är han en mycket jordnära person med förmåga att anpassa nivån på övningarna efter deltagarnas ambitionsnivå.
   Vi känner oss mycket inspirerade och inser vilka begränsningar som döljer sig i ambitionen att göra många saker samtidigt. Nu är vi redo att fokusera på en sak i taget och försöka skapa en ännu mer mindful miljö både inom och runt oss.
   Varje morgon samlas vi dessutom och gör en mindfulnessövning tillsammans, vilket uppskattas av många medarbetare. Tack för den inspirationen Johan!”
Peter Boqvist, VD, StjärnDistribution AB

*

”Jag har lärt mig och fått stöd i att aktivt träna olika verktyg för att styra min medvetenhet. Har fått en ny insikt i hur jag prioriterar i min vardag och hur min fortsatta resa ska se ut. Det här är en start på ett nytt förhållningssätt! Rekommenderar varmt denna kurs och Johan som Mindful kursledare!!”
Per Sjölund, företagsläkare, specialist i rehabiliteringsmedicin och i företagshälsovård

*

”På ett varsamt och genomtänkt sätt, med praktiska övningar och samtal, visade Johan oss att det finns många finurliga verktyg för att hantera livets utmaningar. Johan utmanade och uppmanade oss till att inte tjuvrusa genom nuet. Lysande helt enkelt!”
Ulrika Enkvist-Wallmark, gymnasielärarare, Vasaskolan i Gävle

 *

”Jag har rekommenderat många av mina patienter med stress- och utmattningsproblematik att gå Johan Bergstads kurs i mindfulness, eftersom jag har sett så bra resultat av detta. De har fått enormt god hjälp av Johans kurs och många fortsätter dessutom att använda sig av mindfulnessverktygen långt efter att de har kommit tillbaka i fullt arbete.”
Kerstin Druvefors, företagsläkare med 30 års läkarerfarenhet

*

”Johan är lugn och närvarande, det känns att han lever som han lär. Han är tydlig och konstruktiv. Förmedlar mindfulness så att jag blir inspirerad och motiverad att lära mig mer.”
Gun Björnbakk, arbetsterapeut och med 20 års erfarenhet som chef inom Region Gävleborg, f d deltagare åttaveckorskurs

*

”Johan uppfattar jag som pedagogisk, inlyssnande, klok och mycket närvarande. Han skapar en grund för alla att vara mer i nuet, vara genuina och ta fram modet att våga stanna upp och utmana genom sitt arbete med grupper. Förutom alla resultat på indidvidnivå, så skapar Johan också en stor trygghet och tillit i gruppen han arbetar med.”
Margareta Malmberg Norring, konsult i Medskap, f d deltagare i Instruktörskursen i mindfulness

*

”Uppskattar mycket Johans framtoning med både hjärta, hjärna och ödmjukhet inför det komplexa.”
Johan Stiernstedt, psykiater och leg psykoterapeut, f d deltagare i Instruktörskursen i mindfulness

*

”Region Kronoberg har anlitat Johan Bergstad som utbildare av mindfulnessinstruktörer 2013 och 2016. Utbildningarna har genomförts till vår fulla belåtenhet, varit uppskattad av deltagarna, och av god kvalitet . Dessutom har Johan vid kontakter varit lätt att samarbeta med, hjälpsam och mån om att hitta bra lösningar. Utbildningen inklusive för- och efterarbete har på alla sätt varit väl genomförd.”
– Karin Bengtsson, överläkare Folkhälsoenheten, och Jenny Folkesson, folkhälsoutvecklare, Folkhälsoenheten


Kurserna i mindfulnessbaserad stressreduktion (MBSR) har genomgående fått mycket höga betyg. En kurs 2013 fick helhetsomdömet 7.0 av 7.0 och kursledarens insats fick samma omdöme (7.0 av 7.0). Röster från MBSR-kurserna:

”Bra innehåll, bra organisation, bra kursledning och genomförande.”
”Kursen har gett mig verktyg att hantera min inre oro och stress.”
”Lärorikt, rogivande och fullt av redskap/förhållningssätt som går att utforska och öva mera på egen hand.”
”Fantastiskt bra ledare! Lugn, förtroendeingivande, kunnig, sprider ett härligt lugn. En verklig förebild.”
”Den här kursen har varit mycket givande.”


De ca 15 Instruktörsutbildningarna i mindfulness har genomgående fått mycket höga betyg av deltagarna. Flera har fått högsta möjliga betyg med kommentarer som:
”Mycket bra och givande”
”Bra fördelning mellan praktiska upplevelsebaserade övningar och teori”

Kursledarens insats fick nyligen omdömet 5,0 av 5,0:
”Tydlig, pedagogisk, lyhörd, kunnig”
”Lever mindfulness – ´being mode´ ”
”Ödmjuk, tydlig, mycket kunnig och erfaren”.


Vid en kurs i Mindfulness & Föräldraskap fick kursledarna (Johan och Ylva Bergstad) omdömet 7.0 av 7.0 med kommentarer som:

”Ödmjuka, lugna, trygga ledare.”
”Mycket förtroendeingivande.”
”Trygga, tydliga, kunniga, varma, lyssnande.”
”Lyhörda, kunniga, strukturerade.”


En  kurs i Mindfulness på jobbet fick kommentarer som:

”Konkreta tips och övningar.”
”Tid att landa, bli påmind och inspirerad av att gå till handling, få in det i vardagslivet.”
”Värdefullt med kursledarens egna insikter utifrån egen praktik, ger en annan tyngd.”
”Bra med praktiska övningar samt diskussioner”.
”Precis som jag hade hoppats blev det en rogivande och lärorik dag. Jag kom hem med motivation och konkreta tips till mindfulness.”


Vid en åttaveckorskurs 2010 fick kursledaren omdömet 7.0 av 7.0 (15 personer):

”Mycket kunnig.”
”Bra guide i övningarna.”
”Närvarande och öppen, dvs lever som han lär ut.”
”Lugn, icke-dömande, accepterande, humoristisk.”
”En enastående instruktör.”


På en heldag med mindfulness på Orbaden Spa & Konferens  2010 gavs dagen som helhet omdömet 6.7 av 7.0 (12 personer anställda vid Landstinget Gävleborg):
”Lärorikt att få prova på vad mindfulness innebär.”
”En bra introduktion till mindfulness.”
”En fantastisk förmån att få uppleva en heldag på detta sätt. Ger kraft att leva uppmärksamt.”

Vid samma tillfälle fick kursledarens insats omdömet 6.8 av 7.0:
”Behaglig röst. Lagom mycket prat under övningarna och inte för mycket info.”
”Lugn och metodisk.”
”Lugn och saklig.”


2010 genomfördes två kurser för personal vid Bollnäs sjukhus (21 personer). Kursen fick omdömet 6.1 av 7.0:
”Har fått mycket bra redskap för fortsatt övande.”
”Mer medveten om här och nu.”
”Lagom tempo. Bra med cd-skiva och häfte som stöd.”
”Mycket givande att få prova på olika övningar och se vad som passar just mig.”
”Har fått redskap att vara närvarande och hantera stressande situationer.”

Arbetslaget vid Bollnäs sjukhus gav kursledarens insats omdömet 6.7 av 7.0 (21 personer):
”Bra med en neutral presentation av ‘metoden’.”
”Lugn, bra bemötande, ser alla i gruppen.”
”Bra uppmärksamhet och närvaro, alla har blivit sedda.”
”Professionellt förhållningssätt.”
”Engagerad, intresserad och lyhörd!”


Utvärderingar från mindfulnesskurserna (8 veckor) tyder på att den självskattade stressnivån går ner från ca 35 % till 55 % (mätt med självskattningsformuläret Stress and Crises Inventory -93, SCI-93).

* Ett arbetslag inom landstinget (22 personer, 2010) sänkte sin stressnivå med 43 % från kursens början till den uppföljande träffen. Stressnivån fortsatte att sjunka från kursslut och fram till den uppföljande träffen. Det formulär som användes var stressinventoriet ”Stress and Crises Inventory -93″.
* Vid en öppen mindfulnesskurs i Gävle (15 personer, 2010) sjönk kursdeltagarnas genomsnittliga stressnivå med 41 % från kursstart till kursslut (mätt med SCI-93).
* Vid en öppen mindfulnesskurs i Hedemora (11 personer, 2015) sjönk kursdeltagarnas genomsnittliga stressnivå med 48 % från kursstart till kursslut (mätt med SCI-93).
* Ett arbetslag på en gymnasieskola (10 personer, 2010) sänkte sin självskattade stressnivå med ca 55 % från kursstart till den uppföljande träffen (mätt med SCI-93).

Ca 85 personer på kurser 2007 – 2010 gav helhetsomdömet 6.4 av 7.0, med kommentarer som:
”Jag har fått verktyg för att hantera min stress.”
”Har gett mig mycket ny energi.”
”Bra kursinnehåll med CD och bok. Bra kursledare.”
”Kombinationen av egna övningar, kursmaterialet och gruppträffar var för mig en bra mix att komma igång och hantera min stress.”
”Har fått mycket bra redskap för fortsatt övande.”


* * *